දකුණු පළාතේ වැසිකිළි නැති පවුල් 21000 ක් ඉන්නවා-කිර්ති තෙන්නකොන්

ගාලු කොටුපවුර තුළ පොදු වැසිකිළියක් ඉදිකිරීම සඳහා මාස අටකට පමණ ඉහතදී තීන්දුකොට ඇතත් මේ දක්වා එම වැසිකිළිය ඉදිකිරීමට නොහැකිවී ඇති බව දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර කිර්ති තෙන්නකොන් මහතා අද (14) ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ පැවති රැස්වීමකදී පැවසීය.

කොටුපවුර තුළ පොදු වැසිකිළියක්, ඇදුම්මාරු කිරීම සඳහා ස්ථානයක් සකස් කර ගැනීමට මාස අටක් තිස්සේ බලා සිටීමට සිදුවන්නේ නම් කොටුපවුර ජාතික උරුමයක් ගාල්ලට අභිමානයක් වන්නේ කෙසේද කියා තමන් ප්‍රශ්න කරන බව ආණ්ඩුකාරවරයා සඳහන් කළේය.

ලබන වසරේ වැසිකිළි ප්‍රශ්නය , ඇදුම් මාරු කිරිමේ ස්ථානය පිළිබද ප්‍රශ්නය විසඳන බවත් ලබන වසරේ අවසාන වනවිට මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ කටයුතු සිදුකරන බවත් ආණ්ඩුකාරවරයා පැවැසීය.

එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර කිර්ති තෙන්නකොන් මහතා මෙසේද පැවැසීය.

‘‘තාවකාලික වැසිකිළියක් ඉදිකරන්න තැනක් තියෙනවාද? ඒක හදන්න මුදල් දෙන්නම්. දකුණු පළාතේ වැසිකිළි නැති පවුල් 21000 ක් ඉන්නවා. මගේ ප්‍රමුඛතාවය වන්නේ ඒ ගැන බැලීම ලක්ෂ 22 ක් දීලා ගාලු කොටුව තුළ වැසිකිළියක් හදන්න දකුණු පළාත් සභාවේ හා ආණ්ඩුකාරවරයාටත් මුදල් නැහැ. තාවකාලික වැසිකිළියක් හදන්න මම මුදල් දෙන්නම් කම්කරුවන් දෙන්නම් අවශ්‍යනම් බැකෝ යන්ත්‍ර දෙන්නම්. මට අවශ්‍ය බඩු ලැයිස්තුව දෙන්න, දින තුනක් ඇතුළත තාවකාලික වැසිකිළියක් හදන්න පුළුවන්.‘‘

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published