අල්ලස් කොමිසම අසතුටෙන් හේතුව මෙන්න

එකම වැටුප් තලයක පිහිටුවා සිටින ආයතන තුනක නිලධාරීන් අතරින් ආයතන දෙකක නිලධාරීන්ට වැටුප් වැඩිකර එක් ආයතනයක් වන අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ නීති නිලධාරීන්ගේ පමණක් අයවැයෙන් වැටුප් වැඩි නොකිරීමෙන් තමන්ට අසාධාරණයක් සිදුකර ඇතැයි එම නිලධාරින් කණස්සල්ලට පත්ව ඇති බවට අල්ලස් හෝ දූෂන චෝදනා විමර්ශන කොමිසන් සභා ආරංචි මාර්ගවලින් දැන ගන්නට තිබේ.

අල්ලස් හෝ දුෂන විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ නිති නිලධාරින්, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ හා නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිති නිලධාරින්, 1994 වසරේ සිට එකම වැටුප් තලයක පිහිටුවා තිබු බවත් එසේ තිබියදී යුක්තිය පසිඳලීමේ යාන්ත‍්‍රණයේ නියැලෙන ආයතන ශක්තිමත් කිරීමේ පියවරක් ලෙස 2018 ජනවාරී මාසියේ සිට අල්ලස් කොමිසමේ නිති නිලධාරින් අතහැර අනෙක් ආයතන දෙකේ නීතී නිලධාරීන්ට පමණක් වැටුප් වැඩිකර ඇත්තේ තම ආයතනය ජනාධිපති යටතේ පවතින නිසාදැයි එම නිලධාරින් ප‍්‍රශ්න කරති.

අපරාධ සිදුවිමක විත්තිකරුවන්ට එරෙහි චෝදනා පත‍්‍රවලට අත්සන් තැබීමේ බලය නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති නිලධාරීන්ට තිබෙන්නා සේම අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනාවක විත්තිකරුවන්ට එරෙහි චෝදනා පත‍්‍රවලට අත්සන් තැබීමේ බලය ඇත්තේ අල්ලස් කොමිසමේ නීති නිලධාරින්ට පමණක් වන අතර එවැනි බලයක් සහිත එක් ආයතනයක් පමණක් මෙම වැටුප් වැඩිකිරිමේදි නොසළකා හැර ඇත්තේ කුමක් නිසාදැයි ප‍්‍රශ්න කරති.

මෙම වැටුප් විෂමතාවය පිළිබඳව අයවැය විවාදයේදී ඇතැම් මන්ත‍්‍රීවරුන් ප‍්‍රශ්න කළ බවද පෙන්වා දෙන ඔව්හු අල්ලස් කොමිසමේ සේවය කරන නීතීඥවරුන්ගේ වැටුප් හා දීමනා හිතාමතාම වැඩි නොකරන්නේ ඔවුන් අල්ලෂ හා දුඹණයට එරෙහිව නීතීය ක‍්‍රියාත්මක කිරීම නිසාදැයි ප‍්‍රශ්න කර සිටිති

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published