සිමෙන්ති පටවාගත් ලොරි රථයක් වේගය පාලනයකරගැනීමට නොහැකිව අනතුරකට පත් වූ අයුරු මෙන්න

අකුරණ නගර මධ්‍යයේ දී සිමෙන්ති පටවාගත් ලොරි රථයක් වේගය පාලනයකරගැනීමට නොහැකිව අද (15) උදෑසන 7.05 ට පමණ අනතුරට ලක්වූ අයුරු සීසීටීවී කැමරාවක සටහන්ව තිබුනා එම අනතුරෙන් කිසිවකුටත් අනතුරක් සිදුවී නෑ

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published