ඉන්දුනීසියාවේ ප්‍රබල භූ කම්පනයක්

නැගෙනහිර ඉන්දුනීසියාවේ උතුරු මලූකු පළාතේ වෙරළ තීරයට 6.1 ක විශාල භූමිකම්පාවක් සිදු වූ බව එක්සත් ජනපද භූ විද්යාඥයෝ පැවසූහ. නමුත් සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් නොකලේය.
භූ කම්පනය කිලෝමීටර 37 ක් පමණ ගැඹුරින් පිහිටි ටර්නේට් වෙරළ තීරයට වයඹ දෙසින් කිලෝමීටර් 150 ක් (කිලෝමීටර් 92 ක්) දුරින් ඇතිවී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

කෙසේ නමුත් “ඉන්දුනීසියානු කාලගුණික විපර්යාස බංග්ලාදේශයේ භූමිකම්පාව හා සුනාමි ව්යසනය අංශයේ ප්රධානියා වන රහ්මාට් ට්රියියානෝ පැවසුවේ” යම් හානියක් සිදුවී තිබේදැයි පරීක්ෂා කර බැලීමට තවමත් උත්සාහ ගනිමින් සිටින බවයි. ”

ඉන්දුනීසියානු සුලවේසි දිවයිනේ අද රික්ටර් පරිමාණයේ 5.4 ක භූ කම්පනයක් ද සිදුවී තිබෙනවා.

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published