ජපානයේ Utsunomiya orion පාසලේහි අධ්‍යාපනය ලබන ශ්‍රී ලාංකික ශිෂ්‍යයෙක් රිය අනතුරකින් මරුට( Photos)

අද උදෑසන ජපානයේ Utsunomiya orion පාසලේහි අධ්‍යාපනය ලබන ශ්‍රී ලාංකික ශිෂ්‍යයෙක් රිය අනතුරකින් මරණයට පත්ව තිබෙනවා.

එරටින් ලැබෙන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන්නේ අධික වෙහෙස නිසා රියැදුරුට නින්ද යාමෙන් මෙම අනතුර සිදුවී ඇති බවයි

එම අනතුරට අදාල ඡායාරූප පහළින්…

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published