තායිලන්තයේ පැවති ප්‍රථම මහ මැතිවරණයෙන් එරට ජනතාව කියූ දේ මෙන්න

2011 වසරෙන් පසු තායිලන්තයේ පැවති ප්‍රථම මහ මැතිවරණයෙන් එරට හමුදාවට සහය දක්වන පාලනය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකවීමට පිළිබඳව එරට ජනතාව කැමැත්ත ඵල කර තිබෙනවා.
ඒ, 2017 වසරේදී ෂිනවත්‍රා පාලනය හමුදා කුමන්ත්‍රණය හරහා පරාජයකළ ජෙනරාල් ප්‍රයුත් චාන් ඕචාගේ පී.පී.ආර්.පී. පක්ෂයට වැඩි ප්‍රසාදයක් අත්කරදෙමින්.

2014 වසරේ කුමන්ත්‍රණයෙන් පසු එරට හමුදාව තායිලන්ත ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කළ අතර, ඉදිරියේ පිහිටුවන සෑම රජයක් එරට 250 දෙනෙකුගෙන් යුත් සෙනෙට් මණ්ඩලයේ සහය ලබාගත යුතුයි.

ඒ අනුව ප්‍රයුත් චාන් ඕචා තායිලන්තයේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස තවදුරටත් කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂිතයි.

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published