පියුමි හංසමාලිගේ ගෙල පාගමින් පහර දෙයි. (Video)සහිතයි

මෙලෙස පහර කෑමට ලක්වූ බවට දැක්වෙන වීඩියෝවක් මුහුණු පොත හරහා මේ වන විට ප්‍රදර්ශනය වෙමින් පවතිනවා

එම වීඩියෝව පහළින්…

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published