දිමුත් කරුණාරත්නගේ පියා විසින් නව ත්‍රීරෝද රථයක් ලබා දෙන ඡායාරූපයක් බුකිය කළඹයි

පසුගිය දිනක දිමුත් කරුණාරත්න මහතා අතින් රිය අනතුරක් සිදුවූ අතර එහිදී අනතුරට පත් එම කුලී ත්‍රීරෝද රථය වෙනුවට නව රථයක් ලබා දෙන බවට පොරොන්දුවන් වූ බවත් මේවන විට එකී පොරොන්දුව ඉටු නොවූ බවත් පසුගියදා නොයෙක් මාධ්‍ය ප්‍රකාශ කලා එමට පිළිතුරක් වශයෙන් මේවන විට ඡායාරූපයක් සම‍ාජ ම‍ාධ්‍යජාලයන්‍ අතර සැරි සරමින් පවතිනවා ඒ දිමුත් කරුණාරත්නගේ පියා විසින් නව ත්‍රීරෝද රථයක් ලබා දෙන ඡායාරූපයක්.
ඒ අනුව නව ත්‍රීරෝද රථයක් ලබා නො දුන් බවට තවමත් විවිධ මත ඒ හා ප්‍රකාශ වෙමින් පැවතීමද විශේෂත්වයකි.

එම ඡායාරූපය පහළින්…

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published