ජේසුස් වහන්සේ හිස පැලදි කටු ඔටුන්න සුරක්ෂිතයි

අනපේක්ෂිත ගින්නට හසු වූ නොට්රී ඩෑම් දේවස්ථානයෙහි තැන්පත් කර තිබූ ලෝකවාසී කතෝලික ජනයාගේ වන්දනීයත්වයට පත් වූ ජේසුස් වහන්සේ හිස පැලදි කටු ඔටුන්න සුරක්ෂිත බව පැරිස් නගරාධිපතිනි ඈන් හිඩැල්ගෝ තහවුරු කොට තිබෙනවා.
දේවස්ථාන ගිණි ගත් මොහොතේ සිට කතෝලික සහෝදරත්වයේ ප්‍රාර්ථනය ඉටුවීම පිළිබඳව බෞද්ධයන් හැටියට අපද සතුටු විය යුතුමය.

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published