අද ස්ථාන 6 ක පිපිරීම් වලින් මරණ 65ක් ඉක්මවයි. කොළඹ අගරදරගුරු නිල නිවසට පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය යොදවායි (නවතම ඡායාරූප සහිතයි)

මිය ගිය පුද්ගලයින්ගේ සිරුරු 40 කට අධික පිරිසක් මේ වන විට කොළඹ ජාතික රෝහලට ගෙනවිත් ඇති අතර තුවාල ලැබුවෝ 160 කට අධික පිරිසක් රෝහල්ගත කර ඇතැයිද තුවාල ලැබුවෝ අතර විදේශිකයින් විශාල පිරිසක් සිටින බවද රෝහල් ප්‍රකාශිකාවක් සඳහන් කළාය.
———————————————————————————-

කොළඹ අගරදරගුරු නිල නිවසට පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය යොදවා විශේෂ ආරක්ෂාවක් සලසා ඇති අතර මේවනවිට සියලු දේවමෙහෙයන්ද අවලංගු කර තිබේ.

මඩකලපුව පොලිස් වසමේ සෙන්ටරල් මාවතේ ඡායාරූප….

 කොළඹ පිපිරීම් පිළිබඳව නවතම ඡායාරූප…

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published