අසාද් සාලි ඉල්ලා අස්වෙයි. හිස්බුල්ලා ආණ්ඩුකාරවරයාත් ලේකම් කාර්යාලයේ

අසාද් සාලි, එම්. එල්. ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා යන ආණ්ඩුකාරවරුන්මේ වනවිට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණ තිබෙනවා.

.ඒ,අද (03) දහවල් 12.00ට පෙරවහාම ඉවත් වීමට කටයුතු කළ යුතු බවට ජනාධිපතිවරයාගේ නියෝජිතයකු විසින් ඊයේ රාත්‍රී කරන ලද දැනුම්දීමට අනුවයි. ඒ අනුව ජනාධිපතිවරයාට අසාද් සාලී මහතා විසින් තම ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය භාරදී ඇතැයි වැඩි දුරටත් එම ආරංචි මාර්ග පෙන්වා දෙනවා

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published