එජාප ශිෂ්‍ය පෙරමුණේ හිටපු ජාතිකසංවිධායක මිෂෙල් පීරිස් ශිෂ්‍ය පෙරමුණේ උපසභාපති දූරයට

එජාප ශිෂ්‍ය පෙරමුණේ හිටපු ජාතික සංවිධායක, වෙබ් මාධ්‍යවේදී, දේශපාලන ක්‍රියාකාරී මිෂෙල් පීරිස් මහතාට ශිෂ්‍ය පෙරමුණේ උපසභාපති දූරයට ලැබී ඇත.

ඔහු මේ තනතුරට පත් කර ඇත්තේ විදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය වසන්ත සේනානායක මහතාගේ ආශිර්වාද මතයි. එම සංවිධානයේ සබාපති දූරය දරන්නේ ද ඔහු වන අතර 2019-10-10 වන දින සිටයි එම පත්වීම සිදුකර ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *