සමාජ මාධ්‍ය කැලඹූ රෝහිතගේ Twitter සටහන

පසුගියදා කොරෝනා ආසාදිත චීන කාන්තාව රෝහලෙන් පිටව යන අවස්ථාවේ සෞඛ්‍ය ඇමතිනී විසින් ඇය සිප ගන්නා අවස්ථාව දක්වමින් ඔහු ප්‍රසංශා කර තිබූ අතර එවිට අයෙකු විමසා ඇත්තේ ඇයගේ ස්වරූපය වෙනස් වී ඇත්තේ කෙසේද කියායි.

එහිදී රෝහිත රාජපක්ෂ විසින් පිළිතුරු ලබාදී ඇත්තේ ඒ කලින් සඳහන් කල රෝගියා නොවන බවත් වෙනත් අයෙකු බවත්ය. ඒ අනුව ශ්‍රීලංකාව තුල කොරෝනා රෝගීන් එක් අයෙකුට වඩා සිට ඇත්දැයි සැක පහලවී තිබේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *