බසයට ගිනි තැබූ අනතුර

වව්නියාව, ඕමන්තේදී බස් රථයක් හා වෑන් රථයක් ගැටීමෙන් පුද්ගලයින් 4 දෙනෙකු මියගොස් තවත් 20 දෙනෙකු පමණ තුවාල ලබා ඇත. අනතුරින් පසු බස් රථයට කෝපයට පත් පිරිසක් ගිනි තබා තිබෙන බවයි පැවසූවේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *